Uzun Sap Bağlama Nedir

Uzun sap saz (bağlama) 23 – 24 perdeli olup, Halk müziğinin temel sazlarının başında gelir. İsteğe göre değişsede, genel olarak tekne boyu ortalama 40 – 42 cm’dir. Meydan sazından bir oktav, Divan sazından ise beş ses daha tizdir.  Üzerine yedi adet tel takılır ve bu bazen isteğe göre değişebilir. Tel olarak alta iki adet 0,20 çelik tel ve bir adet ince sırma tel, ortaya iki adet 0,30 celik tel, üste de bir adet 0,22 çelik tel ve bir adet kalın sırma tel takılır. Uzun sap bağlamada genel olarak tavır dediğimiz yörelere özgü çalış söyleyiş biçimi daha fazla ön plandadır. Mesela; bunları Zeybek, Silifke, Ankara, Konya, Yozgat, Karşılama, Teke tavrı vs. gibi sıralayabiliriz. Akort sistemi kara düzen veya bozuk düzen olarak adlandırılır. Bozuk düzen akortu, Alt Teller: La, Orta Teller: Re, Üst Teller: Sol sesine akort edilir. Düzen değişikliklerinde ise orta ve üst tellerin tonları değiştirilir. Akort aletine göre (Tuner): Akort aleti frekansı 440 getirilir ve hangi ton kullanılacak ise önce ton seçilir. Mesela;  Alt teller: C, Orta teller: F Üst teller ise B bemol harfine göre ayarlanır. Eğer farklı bir ses tonuna ayarlanacak ise, o zaman bu sistem değişir.